Arkiv

Vi bygger till!

Utbyggnaden av 1200 nya kvm är i full gång. Detta kommer att utöka vår lagerkapacitet och frigöra utrymme på produktionsytorna för att möta framtidens spännande utmaningar.